Povodí Moravy podepsalo s Brnem memorandum k PPO

Obyvatelé Brna se dočkají ochrany před velkou vodou. Povodí Moravy, s.p. to společně s městem Brnem stvrdilo podpisem memoranda. Na Svratce a Svitavě vznikne komplex protipovodňových opatření, které zvýší ochranu města až na úroveň průtoku stoleté vody.

Smlouvu podepsal generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský a primátor města Brna Petr Vokřál 22. června přímo na brněnském magistrátě. Následovalo jednání obou stran a první kroky vedoucí k realizaci protipovodňové ochrany. „S panem primátorem jsme se dnes domluvili, že v následujících dnech ustanovíme pracovní skupinu, která bude sloužit jako koordinační orgán všech aktivit. V nejbližší době projednáme obsah jednotlivých realizačních etap, harmonogram přípravy, konkrétní technické řešení dílčích opatření a jejich případné změny,“ vysvětluje Jan Hodovský.

Opatření ochrání většinu zástavby v Brně a Modřicích. V průběhu realizace protipovodňových opatření dojde k rozšíření a uvolnění říčního koridoru a modulaci břehů. Komplex protipovodňových opatření zahrne zkapacitnění jezů na Svitavě a Svratce a dojde k odsazení liniových ohrázování obou řek. V centru města vznikou náplavky. „Brno se může těšit na moderní komplex protipovodňových opatření, který bude důkazem toho, že ochranu obyvatel před velkou vodou lze zkombinovat s moderním architektonickým řešením a s přírodě blízkými opatřeními. Součástí opatření budou náplavky a propojení s infrastrukturou, které ocenění především obyvatelé a návštěvníci města,“ popisuje Jan Hodovský.

V první řadě dojde k zajištění majetkových práv pozemků, které budou jednotlivými opatřeními dotčeny. Povodí Moravy i město proto zahájí aktivní kroky k majetkoprávnímu vypořádání pozemků dotčených navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Ty zůstanou v jejich vlastnictví a správě. V rámci spolupráce navrhnou jednotlivým městským částem zapojení do procesu příprav ochrany města před povodněmi.

Výstavba ochrany města před povodněmi bude probíhat na 19 kilometrovém úseku Svratky, desetikilometrovém úseku Svitavy a přibližně 1,5 kilometru Leskavy. Předpokládaná výše investic jsou 4 miliardy Kč. Financování příprav a realizace protipovodňových opatření pokryjí především zdroje státního rozpočtu (zejména dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“), zdroje operačních programů (zejména OPŽP) a vlastní zdroje města Brna a Povodí Moravy. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 23. června 2016, 15:53aktualizováno 29. září 2016, 06:50 štítky: PPO Brno,