Povodí Moravy vytěžilo štěrky v Lipníku nad Bečvou

Pracovníci Povodí Moravy, s.p. těžili štěrkopískové nánosy z řeky Bečvy v Lipníku nad Bečvou a tím usnadnili případný průchod ledochodů v zimním období a zejména pak při jarním tání. Práce probíhaly u čistírny odpadních vod v úseku, kde by mohlo docházet k problémům a vzniku ledových bariér. Právě tento úsek mezi jezy Hranice a Osek patří mezi nejproblematičtější z hlediska průchodu ledochodů. Akce navazovala na první etapu, která se uskutečnila v lednu a únoru letošního roku. Akci prováděli pracovníci státního podniku Povodí Moravy vlastní mechanizací v rámci pravidelné provozní činnosti. Předpokládají, že odtěží celkem 2,5tis. tun štěrku. Na celou akci dohlížel biologický dozor. Z pohledu vodohospodářů má preventivní odstraňování nánosů v oblastech měst a obcí s ohledem na možné jarní ledové jevy vysokou prioritu. Nánosy štěrku celkově zmenšují kapacitu říčního koryta a při vyšších stavech vody se tak zvyšuje pravděpodobnost, že by kry při jarním tání mohly vytvořit ledovou bariéru a následně by se voda vylila z břehů řek.

publikováno 17. prosince 2013, 10:08aktualizováno 4. ledna 2014, 14:15 štítky: Bečva, Lipník nad Bečvou, těžba sedimentů,