Protipovodňová opatření ochrání Třebíč před stoletou vodou

Město Třebíč získalo od června ochranu až před stoletými povodňovými průtoky v řece Jihlavě. Na téměř kilometrovém úseku od Podklášterského k Novodvorskému mostu byly rekonstruovány nábřežní zdi, opevnění břehů a zvýšena kapacita říčního koryta. V případě povodní bude využito na některých místech i mobilní hrazení.

TŘEBÍČ – Výstavba druhé etapy protipovodňové ochrany Třebíče, která začala v září 2010 a přišla na 130 miliónů Kč, je u konce. Součástí akce byla rekonstrukce nábřežních zdí, opevnění břehů a zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy odtěžením nánosů. Tato opatření, realizovaná pod dohledem památkářů, ochrání Třebíč i před stoletou vodou. Nová protipovodňová ochrana se týká téměř kilometr dlouhého úseku od Podklášterského mostu k Novodvorskému mostu.

„Veškerá opatření byla navržena tak, aby zvládla i takzvanou stoletou vodu při průtoku 260 mza vteřinu. Dosavadní úprava přitom udržela bez rozlivu vodu zhruba dvacetiletou, což odpovídá průtoku 174 mza vteřinu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Na obou březích vybudovala dodavatelská firma nové ochranné zídky, které vesměs kopírují zídky původní. Většina míst, kde projektanti doporučili navýšení zdí, tak vypadá v období sucha na první pohled téměř stejně jako před zahájením stavby. Při povodních pak zvýšený průtok eliminuje mobilní hrazení. Rozlitá řeka ohrožovala především centrální území města s památkovou zónou, zahrnující Židovskou čtvrť, zapsanou do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Právě vzhledem k unikátnímu území dohlíželi na práce památkáři. 

Základní fakta o protipovodňové ochraně Třebíče

Oficiální název: Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta II. etapa 2010

  • Investor: Povodí Moravy, s.p.
  • Financování: Program Mze Podpora prevence před povodněmi, II.etapa
  • Dodavatelé: Sdružení firem EUROVIA CS a Zvánovec a.s.
  • Cena díla: 130 milionů korun bez DPH
  • Termín zahájení: září 2010
  • Termín ukončení: červen 2012

Protipovodňová ochrana se realizovala ve čtyřech úsecích:

1) Protipovodňová ochrana Havlíčkova nábřeží – levý břeh

Ochrana Židovské čtvrti – památka UNESCO. Ochranná zídka kopíruje stávající trasu. Zdi jsou téměř stejně vysoké jako dosud. Navýšení bude při povodních řešeno mobilním hrazením.

2) Nábřeží od Podklášterského mostu až k prodejně Billa – pravý břeh

Tato část zabrání rozlivu směrem na Karlovo náměstí (hlavní třebíčské náměstí). Stávající zeď je opravena a od nové lávky k zaústění Stařečského potoka je zeď navýšena o jeden až 1,4 metru (délka cca 250 metrů)

3) Nábřeží od prodejny Billa k Novodvorskému mostu – pravý břeh

Podél zahrádek ulic Hlavova a Osovského se postavila nová opěrná betonová zeď, vysoká od základu 4,5 metru a dlouhá necelých 150 metrů.

4) Nábřeží od skály k Novodvorskému mostu – levý břeh

Zde stavbaři navýšili zídky, které obložili kamenem a i tady je prostor pro mobilní hrazení podél zaústění Týnského potoka do Jihlavy.

U všech částí protipovodňové ochrany se počítá s bezpečnostním převýšením 30 až 50 centimetrů vůči úrovni stoleté vody, přičemž běžně průchozí dveře a otvory zahradí v době povodně mobilní hrazení nebo vodotěsná vrata.

Na toku řeky Jihlavy jsou v budoucnu naplánovány ještě další úpravy a to v oblasti Pohořelicka a Dolních Kounic. Jedná se o takzvané akce navrhovatelů, tedy obcí a měst, a nyní jsou v různém stadiu rozpracovanosti. 

Slavnostní přestřižení pásky se konalo 13.6.2012 za účasti technicko-provozního ředitele Povodí Moravy, s.p. Ing. Mojmíra Pehala, starosty Třebíče MVDr. Pavla Heřmana a ředitele závodu Morava Jih EUROVIA CS Ing. Martina Řehořka.
publikováno 13. června 2012, 14:23aktualizováno 13. června 2012, 15:12 štítky: Třebíč, ochrana před povodněmi, UNESCO,