Tlumačov bude mít po letech jednání protipovodňovou ochranu

Téměř čtyřkilometrová ochranná hráz před extrémními povodňovými průtoky vznikne na západním okraji obce Tlumačov. Územní řízení ke stavbě odhadem za 100 milionů korun se může uskutečnit díky souhlasu všech 155 vlastníků dotčených pozemků. Projekt počítá s bezpečnostním převýšením koruny ochranných hrází 50 cm nad úroveň předpokládané hladiny vod, rozlitých do levobřežního území nad Otrokovicemi.

TLUMAČOV – Ochranná hráz v podobě zemního valu o délce asi 3,8 kilometru vznikne v budoucnu na západním okraji obce Tlumačov v trase souběžné s říčkou Mojenou. Místní zástavbu tím ochrání před extrémními povodňovými průtoky od řeky Moravy, které při stoletém průtoku dosahují 850 m/s. Stavba přibližně za 100 milionů korun počítá s bezpečnostním převýšením koruny ochranných hrází 50 cm nad úroveň předpokládané hladiny vod, rozlitých do levobřežního území nad Otrokovicemi.

Stavba a zejména pozemky pro umístění hráze se začaly projednávat se 155 vlastníky již v roce 2007. „Situace byla několikrát patová, ale dlouhým jednáním se vyřešila a dnes již máme souhlas majitelů všech pozemků,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Průtahy podle něj způsobily nejen požadavky na vyšší ceny pozemků či jejich exekuce, ale i dodatečná dědická řízení, řešená soudní cestou. V Tlumačově se také uskutečnilo referendum o možnosti uhrazení vyšších cen za pozemky z obecní pokladny.

Generel protipovodňových opatření z roku 1998 počítá ve zmíněném úseku s předpokládanými a postupnými úpravami hrází a koryta řeky Moravy. Jeho kapacita by měla být 650 m3/s a tudíž na rozlivovém území podél Tlumačova by měly protékat odlehčené průtoky z úseku pod říčkou Rusavou ve směru k Otrokovicím v hodnotě zhruba 200 m/s.

Výrobní výbor po svém jednání stanovil další postup a po zpracování dokumentace se může uskutečnit územní řízení. „Protože původní projektová dokumentace (pro územní řízení) je z roku 2007, zadali jsme její aktualizaci,“ doplnil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. Stavba pak bude zahájena za účasti obce po spuštění další etapy staveb protipovodňových opatření Ministerstvem zemědělství ČR.

Mezi významné akce závodu Střední Morava patří i první etapa soustavy protipovodňových opatření PPO Uherské Hradiště. Ta má zajistit ochranu souměstí Staré Město a Uherské Hradiště před stoletou vodou. Stavba bude realizována v úzké součinnosti Povodí Moravy s.p. a obou měst za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Je však i otázkou finančních zdrojů ve vazbě na časovou náročnost realizace celé akce. V dalších etapách pak má být ochráněno navazující území souměstí Kunovice a Uherské Hradiště. Předpokládaná cena staveb je zhruba 200 milionů Kč.

Stavba PPO v Uherském Hradišti je součástí komplexních opatření na řece Moravě a bezprostředně navazuje na již dokončenou protipovodňovou ochranu Napajedel, která byla dokončena v červnu 2011.Jednalo se o třetí stavbu PPO v Napajedlech, která dokončila komplexní ochranu města, konkrétně zástavbu na pravém břehu Moravy. Akce byla realizována ve spolupráci s městem v rámci Programu podpory prevence před povodněmi 129 120, přičemž stavba byla jednotlivě členěna do dvanácti stavebních objektů. 

publikováno 18. ledna 2013, 09:32 štítky: protipovodňová ochrana, Tlumačov, zemní val, Uherské Hradiště,