Administrátor veřejných zakázek – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

 

Administrátor veřejných zakázek

 Místo výkonu funkce: úsek investiční, ředitelství podniku, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

 

Termín nástupu: Ihned nebo dle dohody

 

Požadovaný profil:

 • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na právo, stavební inženýrství nebo ekonomiku případně jiné vysokoškolské či středoškolské vzdělání s minimálně tříletou prokazatelnou praxí v oblasti přípravy a administrace veřejných zakázek
 • Alespoň dva roky praxe na pozicích administrátor veřejných zakázek, právník nebo podnikový právník, projektový manažer ve stavebnictví případně na pozici s podobným zaměřením
 • Velmi dobrá znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Znalost dalších souvisejících právních předpisů (zejm. občanského zákoníku, stavebního zákona) výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC (MS Office)
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační schopnosti
 • Umění jednat s lidmi, schopnost týmové spolupráce
 • Ochota k dalšímu odbornému vzdělávání

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 

 • připravuje podklady (podmínky) pro zadávací řízení ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky podniku
 • organizačně zabezpečuje zadávací řízení na veřejné zakázky, včetně řešení námitek uchazečů a podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • odpovídá za vedení spisové dokumentace veřejných zakázek
 • ve spolupráci s právníkem investičního úseku zajišťuje vypracování návrhů smluv a jejich projednání s příslušnými organizačními jednotkami podniku a vybranými zhotoviteli
 • zpracovává podklady pro žádosti o zajištění financování projektů a staveb (dotace) 
 • vyřizuje odborné administrativní a správní agendy podle požadavků vedoucího útvaru

 

Bližší informace: Ing. Tomáš Bělaška, investiční ředitel, +420 541 637 352, belaska@pmo.cz

 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 28. 1. 2018. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

útvar vzdělávání a péče o zaměstnance

publikováno 12. ledna 2018, 13:58aktualizováno 12. ledna 2018, 13:58