Chemik – Olomouc

Generální ředitel s.p. ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

 „chemik“

(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Místo výkonu funkce: detašované pracoviště závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Termín nástupu: 1. 6. 2017 (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • středoškolské vzdělání v oboru chemie,
 • zkušenosti s analýzami v oblasti základního chemického rozboru (stanovení pH, vodivosti, zákalu, BSK, CHSK, NL, RL, RAS, KNK, ZNK, NH4+, NO3-, NO2-),
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • časová flexibilita,
 • práce v kolektivu,
 • znalost práce na PC (zejména MS Office, databázový laboratorní informační systém),
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost,
 • praxe v oboru vítána,
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • provádění laboratorních analytických prací při rozborech vod (gravimetrie, odměrné analýzy, spektrofotometrie apod.),příprava zkušebních roztoků,
 • příprava vzorkovnic pro odběr vzorků,
 • provádění vzorkování povrchových vod,
 • provádění měření vybraných fyzikálně-chemických parametrů v terénu,zpracování podkladů k výsledkům zkoušek,
 • práce s laboratorním databázovým programem za účelem evidence výsledků analýz,
 • plnění dalších úkolů podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností,
 • odpovědnost za dodržování pravidel a postupů vodohospodářských laboratoří.

Bližší informace: Ing. Marek Burian, Ph.D., vedoucí útvaru VH laboratoří, tel. 541 637 350,

email: burian@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz

do 28. 4. 2017. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Ivana Dračková

pověřena vedením útvaru ŘLZ

publikováno 19. dubna 2017, 07:51aktualizováno 19. dubna 2017, 07:53