Ekolog

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Ekolog 

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766,

Uherské Hradiště 686 11 

Termín nástupu: 1. 3. 2019 (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • VŠ nebo SŠ se zaměřením na ekologii
 • Znalost zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Znalost zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon
 • Zkušený uživatel PC
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • Řidičské oprávnění sk. B

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • zabezpečuje veškerou agendu související s břehovými a doprovodnými porosty toků
 • zpracovává podklady pro výběrová řízení pro cizí dodavatele na křovinové akce, mýcení a zdravotní probírky a údržbu břehových porostů
 • zúčastňuje se projednávání koncepcí, dokumentací i činností vlastních i cizích akcí s cílem chránit ekologické zájmy organizace
 • spolupracuje s orgány státní správy a projekčními organizacemi
 • podílí se na zpracování speciálních dokumentací týkajících se revitalizací říčních systémů (ŘS)
 • zodpovídá za zákonné nakládání s odpady dle "Plánů odpadového hospodářství", které rovněž zpracovává v souladu s platnou legislativou.
 • odpovídá za zákonné zajištění nakládání s vodami u závodu zejména dle § 8 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších novel, na úseku odběrů vod a jejich likvidaci (domovní ČOV)

Bližší informace: Ing. Martin Zábrana, vedoucí provozního úseku, tel. 572 552 716, zabrana@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 3. 2. 2019. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu. 

 

Mgr. Petr Magula

Pověřený vedoucí útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 4. ledna 2019, 09:27