Investiční ředitel/ředitelka

Generální ředitel s. p. ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozici:

investiční ředitel/ředitelka

Místo výkonu funkce: ředitelství podniku, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, investiční úsek

Termín nástupu: 1. 6. 2017 (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • VŠ vzdělání v oboru stavebnictví (vodní hospodářství a vodní stavby), ekonomie nebo právo.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Prokazatelná praxe v oblasti investiční činnosti minimálně 5 let.
 • Prokazatelná praxe v oblasti administrace veřejných zakázek – výhodou.
 • Manažerské schopnosti a zkušenosti s řízením týmu minimálně 5 zaměstnanců s pozitivním výsledkem a prokazatelnou praxí minimálně 5 let.
 • Velmi dobrá znalost související legislativy (vodní zákon, zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon…).
 • Pokročilejší znalost MS OFFICE.
 • Prokazatelně dobré organizační schopnosti, spolehlivost a komunikativnost.
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení úkolů v mimořádných situacích.
 • Řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič.
 • Komunikační znalost AJ nebo NJ výhodou.
 • Orientace na cíl a výsledek.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Řídí investiční úsek – kompetence v oblasti zadávání veřejných zakázek, investiční činnosti podniku, mezinárodní vztahy a obchodní činnost.
 • Ve spolupráci s finančním ředitelem se podílí na zpracování Ročního finančního plánu podniku v návaznosti na účinnou Strategii rozvoje podniku v rozsahu a termínech stanovených generálním ředitelem potažmo zakladatelem.
 • Spolupracuje s ostatními odbornými řediteli a řediteli závodů na včasné aktualizaci Strategie rozvoje podniku a vyhodnocování dosažených výsledků.
 • Přímo řídí vedoucího útvaru mezinárodních projektů a dotací.
 • V rámci Povodí Moravy, s.p. zajišťuje čerpání finanční pomoci z národních, regionálních i nadregionálních dotačních zdrojů i zdrojů strukturálních fondů EU, včetně metodického řízení ostatních organizačních jednotek, pokud se na realizace dotační akce podílí.
 • Koordinuje investiční činnosti na jednotlivých závodech Povodí Moravy, s.p.
 • Přímo řídí vedoucího útvaru přípravy a administrace zakázek.
 • Přímo řídí vedoucího investičního útvaru.
 • U vybraných akcí zajišťuje zpracování patřičné projektové dokumentace.

Bližší informace: Ing. David Fína, pověřen vedením investičního úseku, tel. 541 637 377, email: fina@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 9. 5. 2017. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Ivana Dračková 

pověřena vedením útvaru řízení lidských zdrojů

publikováno 21. dubna 2017, 19:00