Odborný technický pracovník TDS a projekce – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

 

Odborný technický pracovník útvaru TDS a projekce ZHM

Místo výkonu funkce: útvar TDS a projekce, závod Horní Morava,Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 

Termín nástupu: 1. 3. 2018 (dohodou)

Požadovaný profil:

 

 • Minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru, výhodou je zaměření na vodní stavby a vodní hospodářství.
 • Zkušený uživatel PC (Word, Excel, Outlook)
 • Orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech.
 • Dobrá znalost stavebního a vodního zákona (zák. č. 183/2006 a 254/2001 Sb.) 
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost komunikace a práce v kolektivu.
 • Efektivní a profesionální vystupování.
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost.
 • Platné řidičské oprávnění skupiny B.
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.
 • Praxe v oboru výhodou.

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 

 • zajišťuje komplexní vyjádření a stanoviska k projektům, realizovaným projekcí ZHM,
 • spolupracuje s projektovými manažery jednotlivých akcí v rámci zajišťování podkladů pro investiční činnost,
 • účastní se výrobních výborů k jednotlivým projektům, realizovaným projekcí ZHM,
 • plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností,
 • provádí archivaci jednotlivých dokončených projektů, realizovaných projekcí ZHM.

Relevantní právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • další právní předpisy upravující problematiku přípravy a provádění staveb.

 

Bližší informace: Ing. Miroslav Novák, Vedoucí útvaru TDS a projekce, Tel.: +420 585 711 231, Mob.: +420 725 452 135

 

 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 
31. 01. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

publikováno 12. ledna 2018, 13:57