Odborný technický pracovník – útvar správy povodí

Generální ředitel s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

„odborný technický pracovník“

Termín nástupu: 1. 5. 2018

Pracoviště: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.  

Požadovaný profil:

 • úplné vysokoškolské vzdělání technického směru se zaměřením na vodní stavby a vodní hospodářství nebo krajinné inženýrství
 • zkušený uživatel PC (Word, Excel, Outlook)

 • orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech
 • řidičský průkaz skupiny B

 • znalost zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a související vodohospodářské legislativy
 • schopnost komunikace a práce v kolektivu, dobré vyjadřovací schopnosti

 • efektivní a profesionální vystupování
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • praxe v oboru výhodou

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zpracování komplexních vyjádření a stanovisek správce povodí a správce toku k občanské výstavbě (obytné budovy, obchodní a administrativní objekty, sportovní zařízení, podklady pro územní plánování) a k inženýrským sítím (elektrická a sdělovací vedení, vodovody, dešťové kanalizace)
 • především kancelářská práce u PC, s využitím podkladů
 • účast na jednáních v dané oblasti za správce povodí a hájení zájmů správce povodí a správce toku
 • spolupráce s provozními středisky a odbornými útvary při zpracování vyjádření
 • posouzení vodoprávními úřady vydaných rozhodnutí k uvedeným akcím 

Bližší informace: Ing. Pavel Bíza, vedoucí útvaru správy povodí, kontakt tel. 541 637 308. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 31. 3. 2018. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

publikováno 5. března 2018, 08:45aktualizováno 5. března 2018, 14:20 štítky: pracovní nabídka, kariéra,