Odborný technický pracovník – útvaru rybářství – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

odborný technický pracovník – útvaru rybářství

Místo výkonu funkce: ředitelství podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 

Termín nástupu: září 2018 (případně dohodou) 

Požadovaný profil:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na rybářství
 • Znalost zákona č. 99/2004 Sb. – „zákon o rybářství“ a zákona č. 254/2001 Sb. Vodní zákon
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení úkolů v mimořádných situacích a pod tlakem
 • Časová flexibilita – práce v průběhu celého dne, časté služební cesty, i několikadenní
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • Dobrý zdravotní stav (práce v terénu za každého počasí, práce na a ve vodě)
 • Řidičské oprávnění sk. B – aktivní řízení
 • Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zabezpečuje rybářské obhospodařování vodárenských nádrží spolu s doprovodnou činností
 • podílí se na rybářském obhospodařování vodních nádrží s poplatkovým odlovem ryb na udici
 • zabezpečuje produkci ryb a související činnosti na rybochovných objektech PM
 • podílí se na administrativní činnosti útvaru
 • dle potřeby zastupuje firmu při vybraných vodohospodářských a stavebních řízeních týkajících se rybářství
 • zúčastňuje se prací pro jiné subjekty (výlovy ryb, odlovy, monitoring, poradenská činnost)
 • podílí se na zpracování koncepce optimálního rybářského využívání vodních ploch PM
 • zabezpečuje a provádí opravy a údržbu majetku firmy 

Bližší informace: Ivo Krechler, vedoucí útvaru rybářství, tel. 541 637 225, 607 925 189 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na email magula@pmo.cz, nejpozději do 20. 8. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. 

 

Mgr. Petr Magula

pověřen řízením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

publikováno 26. července 2018, 14:05aktualizováno 26. července 2018, 14:06