Projektový manažer – ředitelství Brno

Generální ředitel s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektový manažer

Termín nástupu: dle dohody

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

Požadovaný profil:

 • VŠ – vzdělání (magisterský stupeň) stavebního směru, nejlépe se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství.
 • Výhodou – Osvědčení o autorizaci v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo krajinné inženýrství.
 • Výhodou praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách.
 • Dobrá znalost stavebního a vodního zákona (zák. č. 183/2006 a 254/2001 Sb.)
 • Dobré uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou.
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost samostatné práce a operativního rozhodování.
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič.
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Jako projektový manažer je pověřen přípravou a vedením realizace zadaných investičních akcí (projektů), zodpovídá za zdárný průběh a dokončení investiční akce (projektu).
 • Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace svěřených staveb v plném rozsahu činností výkonu technického dozoru stavebníka.
 • Podílí se na zpracování a přípravě podkladů pro podání žádostí o finanční podporu v rámci přípravy a realizace investičních akcí.
 • Spolupracuje při administraci všech etap procesu financování akcí (studií a staveb) z dotačních titulů.

V rámci přípravy a realizace staveb se řídí zejména ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v platném znění, a právními předpisy upravujícími bezpečnost práce.

Bližší informace: Ing. Tomáš Bělaška, investiční ředitel, tel. 541 637 352, belaska@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 28. 2. 2018. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

publikováno 25. ledna 2018, 14:19aktualizováno dnes 07:39