Projektový manažer speciálních projektů – Brno, Zlín

Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektový manažer speciálních projektů

Termín nástupu: ihned nebodle dohody 

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Brno, Zlín,

Požadovaný profil:

 • VŠ – vzdělání (magisterský stupeň) nejlépe stavebního směru (vodohospodářský obor výhodou), ekonomika a management, případně právního směru
 • Praxe v oblasti projektového řízení nejlépe v oblasti přípravy či realizace projektů
 • Znalost legislativy upravující přípravu a povolování staveb.
 • Velmi dobré organizační, řídící komunikační a prezentační schopnosti.
 • Výhodou zkušenosti s finančním plánováním a manažerským reportingem.
 • Dobré uživatelské znalosti práce s PC, především MS Office,
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – časté služební cesty.
 • Výhodou – Osvědčení o autorizaci v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo krajinné inženýrství.
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání.
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení úkolů v mimořádných situacích

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Projektový manažer speciálních projektů je pověřen přípravou a realizací vybraných investičních projektů, které vyžadují dlouhodobou a úzkou koordinaci jak v rámci státního podniku, tak se samosprávami, orgány veřejné správy a dalšími relevantními subjekty.
 • Zabezpečuje komplexní koordinaci odborných útvarů státního podniku při přípravě vybraných investičních projektů a vedení projektových týmů jmenovaných pro konkrétní investiční akce.
 • Koordinuje dílčí činnosti prováděné v rámci přípravy projektů (projektové práce, průzkumné práce, inženýrský činnost, majetkoprávní vypořádání, apod.).
 • V návaznosti na průběh příprav zpracovává věcný, časový a finanční harmonogram přípravy projektu a je odpovědný za jeho naplňování.
 • Spolupodílí se na přípravě podkladů pro zajištění dotačního financování a pro realizaci zadávacích řízení realizovaných v rámci přípravy projektů.
 • V průběhu přípravy projektů aktivně komunikuje se samosprávami, orgány veřejné správy a dalšími relevantními subjekty.
 • Spolupodílí se na prezentaci vybraných projektů laické i odborné veřejnosti.

Bližší informace: Mgr. Petr Magula, pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance, tel. 541 637 285, magula@pmo.cz.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 15. 7. 2018. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu. 

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 26. června 2018, 18:08aktualizováno 26. června 2018, 18:09