Projektový manažer (technický dozor stavby)

statutární zástupce Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Projektový manažer (technický dozor stavby)

(přijmeme 2 uchazeče)

Místo výkonu funkce: Závod Střední Morava se sídlem v Uherském Hradišti,

Moravní nám. 766, útvar TDS a projekce

Termín nástupu: 1. duben 2017 nebo dle dohody

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství, případně středoškolské vzdělání v oboru vodní stavby s praxí na pozici technického dozoru stavby případně vedoucího projektu stavby nebo samostatného stavbyvedoucího
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností výhodou
 • Dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, výhodou ASPE
 • Znalost a zkušenosti se samostatným vedením stavby nebo s technickým dozorem nejlépe v oboru vodní stavby
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti 
 • Umění jednat s lidmi 
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • Autorizace v oboru výhodou

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

Zabezpečuje komplexní výkon projektové a inženýrské činnosti, případně funkci technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání
a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:

 1. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 2. zabezpečuje všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů
  a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 3. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 4. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení
  a evidence),
 5. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 6. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 7. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 134/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy.

Bližší informace: Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel. 572 552 716 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail liparova@pmo.cz do 22. 3. 2017. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 Ivana Dračková

pověřena vedením útvaru řízení lidských zdrojů

publikováno 14. února 2017, 15:12aktualizováno 7. března 2017, 13:17