Provozní technik

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

provozní technik 

Místo výkonu funkce: Závod Dyje se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Husova 760, provozní úsek 

Termín nástupu: 1. září 2017 nebo dle dohody 

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství nebo pozemní stavitelství, strojní inženýrství, případně elektro, případně středoškolské vzdělání v oboru vodní stavby, pozemní stavitelství, strojní inženýrství nebo elektro s praxí na pozici provozního technika, technického dozoru stavby případně vedoucího projektu stavby nebo samostatného stavbyvedoucího
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností výhodou
 • Dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Dobré uživatelské znalosti PC především MS Office,
 • Znalost a zkušenosti se samostatným vedením provozu, stavby nebo s technickým dozorem nejlépe v oboru vodní stavby
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Zabezpečuje komplexní výkon správy provozního úseku závodu Dyje spočívající zejména v těchto činnostech: 

 1. připravuje podklady a návrhy pro spolufinancování projektů z externích zdrojů – EU, státního rozpočtu, grantů a programů územních samospráv;
 2. ve spolupráci s jednotlivými provozy zajišťuje a garantuje u závodu systém ISYPO;
 3. provádí kontrolu GPS a navrhuje opatření jednotlivým vedoucím organizačních jednotek k efektivnímu využívání dopravní a mechanizační techniky zaměstnanci při zjištění jejich pochybení vyplývajících z analýzy GPS;
 4. spolupracuje s útvarem servisních činností při plánování spotřeby PHM jednotlivými organizačními jednotkami a připravuje pro potřeby účetnictví vyúčtování PHM za provozní úsek a ostatní organizační jednotky;
 5. posuzuje technické dokumentace nových staveb;
 6. vede agendu bytového hospodářství závodu (smlouvy a evidenční listy služebních bytů);
 7. podle podkladů z provozu provádí roční vyúčtování služeb spojených s užíváním služebních bytů;
 8. plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností. 

 

Bližší informace: Petr Hirsch, pověřen vedením provozního úseku, tel. 541 637 572, 602 768 261, popř. Ing. Marie Kutílková, ředitelka závodu Dyje, 541 637 601. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 16. 8. 2017. První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

publikováno 7. srpna 2017, 06:31 štítky: pracovní nabídka, kariéra,