Úsekový technik – Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

Úsekový technik 

Místo výkonu funkce: provoz Olomouc, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Termín nástupu: 1. 8. 2019 (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • Vysokoškolské, vyšší odborné, příp. středoškolské vzdělání s maturitou se zaměřením na vodní hospodářství, vodní stavby, pozemní stavitelství
 • praxe v oboru výhodou
 • dobrý zdravotní stav (terénní pochůzky, vlhké a pylové prostředí)
 • zkušený uživatel PC, znalost (Word, Excel, Outlook) podmínkou
 • řidičské oprávnění sk. B a praxe v řízení podmínkou
 • schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
 • dobré vyjadřovací schopnosti a to jak ústní – tak i písemné
 • profesionální vystupování a schopnost komunikace s veřejností
 • orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech
 • znalost zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a související vodohospodářské legislativy

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění správy, provozu a údržby vodních toků, vodních děl a zařízení ve svěřeném úseku provozu, dle potřeby i v ostatních částech spravovaného území
 • koordinace prací v terénu, spolupráce na likvidaci havárií a mimořádných událostí, povodňové situace – účast v povodňových komisích
 • samostatné jednání s orgány státní správy, spolupráce s povodňovými orgány, řešení a koordinace povodňových, či jiných mimořádných stavů
 • vyjadřovací činnost a administrativní činnost dle potřeby provozu
 • kontrolní činnost v terénu, pochůzky
 • Předává podklady pro plán oprav a údržby na základě zápisů TBD, zjištěných povodňových škod a pochůzkové činnosti
 • Zpracovává záměry oprav a evidenci povodňových škod
 • Dle potřeby provozu vykonává stavební dozor na akcích zajišťovaných dodavatelsky
 • Zpracovává a doplňuje technickou evidenci vodohospodářských děl a toků
 • Zajišťuje na svém úseku pochůzkovou činnost a pořádek kolem vodních toků, sleduje činnost ostatních organizací a subjektů, která by mohla ovlivnit kvalitu vody, nebo odtokové poměry
 • Provádí kontrolu a vedení podřízených zaměstnanců při výkonu jejich činnosti v terénu po stránce kvality a bezpečnosti práce a používání OOPP
 • Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného v rámci vymezeného okruhu činností

Bližší informace: Josef Holásek, vedoucí provozu Olomouc, tel.: 585 711 229, mobil: 602 756 281 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 
28. 7. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 2. července 2019, 12:57