Úsekový technik – Dačice

Generální ředitel s.p. ve spolupráci s útvarem řízení lidských zdrojů vypisuje výběrové řízení

na obsazení následující pracovní pozice:

úsekový technik

Místo výkonu funkce: provoz Dačice, závod Dyje

Termín nástupu: 1. 6. 2017 (příp. dohodou)

Kvalifikační požadavky:

VŠ – magisterský program v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo stavební a technické zaměření, nebo střední odborné vzdělání s maturitou v oboru vodní hospodářství nebo pozemní stavby, životní prostředí nebo krajinotvorba

Požadovaný profil:

 • dobré uživatelské znalosti PC
 • znalost vodního a stavebního zákona výhodou
 • platné řidičské oprávnění skupiny B
 • dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
 • umění jednat s lidmi, schopnost týmové práce
 • dobrý zdravotní stav – terénní pochůzky, vlhké a pylové prostředí
 • služební cesty a řešení pracovních úkolů v terénu

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění správy, provozu a údržby vodních toků, VH zařízení a ostatních objektů na svěřeném úseku
 • samostatné jednání s orgány státní správy, spolupráce s povodňovými orgány
 • spolupráce s útvarem správy povodí
 • kontrolní činnost v terénu
 • zastupování podniku při veřejnoprávních a vodoprávních jednáních
 • kontrolní činnost podřízených pracovníků
 • zpracování dílčích stanovisek pro podporu vyjadřovací činnosti správce povodí
 • koordinace prací při likvidaci havárií, mimořádných událostí a povodní

Bližší informace: Ing. Vladimír Drexler, vedoucí provozu Dačice, kontakt tel. 384 420 204

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 21. 4. 2017. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Ivana Dračková

pověřena vedením útvaru řízení lidských zdrojů

publikováno 19. dubna 2017, 07:51aktualizováno 19. dubna 2017, 07:54