Vedoucí investičního útvaru

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vedoucí investičního útvaru

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín nástupu: 1. 3. 2019 (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • VŠ vzdělání, výhodou v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo v jiném oboru stavebního zaměření.
 • Manažerské schopnosti a zkušenosti s řízením týmu minimálně 3 zaměstnanců s pozitivním výsledkem a prokazatelnou praxí minimálně 3 roky
 • Znalost stavebního a vodního zákona, výhodou znalost zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů
 • Výhodou – osvědčení o autorizaci v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo krajinné inženýrství.
 • Výhodou praxe na pozicích: pracovník samostatně vykonávající technický dozor stavebníka, projektový manažer nebo stavbyvedoucí na vodohospodářských, dopravních nebo jiných inženýrských stavbách.
 • Pokročilejší znalost MS Office, znalost systému řízení staveb ASPE výhodou
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost samostatné práce a operativního rozhodování.
 • Platné řidičské oprávnění sk. B.
 • Orientace na cíl a výsledek

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • Řídí podřízené zaměstnance v rámci investičního útvaru.
 • Koordinuje a kontroluje přípravu a realizaci staveb.
 • Odpovídá za časovou a finanční efektivitu přípravy a realizace staveb.
 • V rámci své působnosti odpovídá za činnosti související s kontrolou úplnosti a správnosti projektových dokumentací na stavební akce.
 • Zajišťuje součinnost investičního útvaru při externích i interních kontrolách.
 • Kontroluje v rámci své působnosti dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů.
 • Průběžně činí kroky k identifikaci a eliminaci rizik souvisejících s přípravou a realizací staveb.
 • Metodicky vede investiční činnost útvarů projekce a TDS jednotlivých závodů. Koordinuje a metodicky řídí využívání sytému ASPE
 • Zajišťuje tvorbu či spolupracuje na tvorbě interních předpisů upravujících investiční činnost.
 • Podílí se na tvorbě finančního a věcného plánu investic a oprav státního podniku.
 • Zajišťuje a koordinuje agendu související s čerpáním dotačních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. Zpracovává podklady pro plánování čerpání dotačních prostředků a financování akcí z vlastních zdrojů státního podniku.

Bližší informace: Ing. Tomáš Bělaška, investiční ředitel, tel. 541 637 352, belaska@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail magula@pmo.cz do 27. 1. 2019. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 7. ledna 2019, 10:56