Vedoucí útvaru rozvoje vodních cest

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje vnitřní výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vedoucí útvaru rozvoje vodních cest 

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno,

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • VŠ vzdělání, výhodou v oboru vodní hospodářství a vodní stavby nebo v právním oboru nebo ekonomickém oboru
 • Manažerské schopnosti a zkušenosti s řízením týmu minimálně 3 zaměstnanců s pozitivním výsledkem a prokazatelnou praxí
 • Základní znalost stavebního a vodního zákona, výhodou znalost zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisů
 • Výhodou zkušenosti se zpracováváním dotací
 • Výhodou zkušenosti s jednáním se státní správou
 • Výhodou praxe na pozicích: projektový manažer nebo technik na stavbách.
 • Pokročilejší znalost MS Office
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti. Schopnost samostatné práce a operativního rozhodování.
 • Platné řidičské oprávnění sk. B.
 • Orientace na cíl a výsledek

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • Řídí útvar rozvoje vodních cest ve všech jeho činnostech.
 • Koordinuje, kontroluje a odpovídá za časovou a finanční efektivitu přípravy a realizace staveb.
 • Spolupracuje na tvorbě dotační politice a strategii podniku.
 • V rámci své působnosti odpovídá za činnosti související s kontrolou úplnosti a správnosti projektových dokumentací na stavební akce.
 • Zajišťuje součinnost útvaru při externích i interních kontrolách.
 • Kontroluje v rámci své působnosti dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů.
 • Průběžně činí kroky k identifikaci a eliminaci rizik souvisejících s přípravou a realizací staveb.
 • Podílí se na tvorbě finančního a věcného plánu investic a oprav vodních cest.
 • Zajišťuje a koordinuje agendu související s čerpáním dotačních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. Zpracovává podklady pro plánování čerpání dotačních prostředků a financování akcí z vlastních zdrojů státního podniku.
 • spolupracuje s vodoprávními úřady a orgány státní správy

Bližší informace: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel, tel. 541 637 202, gargulak@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici prosím zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail magula@pmo.cz do 28. 1. 2019. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu. 

 

Mgr. Petr Magula

Pověřený vedoucí útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 4. ledna 2019, 09:27