Vodohospodářský dělník, Blansko

Článek není zveřejněný.