Vodohospodářský dělník – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

vodohospodářský dělník

Místo výkonu funkce: závod Dyje, Brno, K Povodí 10 – v územní působnosti provozu Brno

Termín nástupu: 1. 3. 2018 (příp. dohodou)

Kvalifikační požadavky:

střední vzdělání s výučním listem, obor vodní hospodářství, lesnictví, zemědělství

Požadovaný profil:

 • platné osvědčení na motorovou pilu, křovinořez výhodou
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • řidičské oprávnění sk.“B“ a „C“, profesní průkaz (rozšíření pro další skupiny výhodou)
 • praxe v oboru vítána

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 •  údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě provozu
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • činnosti vyplývající z osvědčení – řidič dle potřeb provozu
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

 

Bližší informace poskytne: Ing. Bohuslav Štol, vedoucí provozu Brno, tel. kontakt 602 575 393.

 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 14. 2. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

publikováno 9. února 2018, 10:57aktualizováno 9. února 2018, 10:57