Vodohospodářský dělník – Moravská Třebová

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník

Místo výkonu funkce: provoz Olomouc, pracoviště Moravská Třebová

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • střední vzdělání s výučním listem, obor vodní hospodářství, lesnictví, stavební, strojní, zemědělský nebo rybářský
 • platné osvědčení na motorovou pilu, křovinořez výhodou
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • řidičské oprávnění sk.“B“
 • praxe v oboru vítána, manuální zručnost
 • schopnost týmové práce
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • výhodou je blízká dostupnost pracoviště z místa bydliště (pracoviště – Moravská Třebová)
 • výhodou ŘP dalších skupin (zejména B+E, C a T), výhodou vazačský, jeřábnický průkaz

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřevní hmoty
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění (jednoosé a dvouosé žací stroje, štípačky, elektrocentrály, štěpkovače, čerpadla, míchačky aj.)
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení v rámci běžné údržby
 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy technologie) ve správě provozu
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • řízení a obsluha služebních vozidel pro přepravu osob a materiálů dle řidičského oprávnění
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností

 

Bližší informace: Josef Holásek, vedoucí provozu Olomouc, tel.: 585 711 229, mobil: 602 756 281 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 30. 6. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 14. června 2018, 10:53