Vodohospodářský dělník, Veselí n/M

Článek není zveřejněný.