Vodohospodářský specialista – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

vodohospodářský specialista

Místo výkonu funkce: Povodí Moravy, s.p., útvar provozu a TBD, Dřevařská 11, Brno

Termín nástupu: ihned (případně dohodou)

Požadovaný profil:

 • VŠ nebo SŠ vodní hospodářství a vodní stavby
 • Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích
 • Zkušenost a min. 5-ti letá praxe s navrhováním (projektovou přípravou), provozem nebo realizací vodních děl (VH úpravy, malé vodní nádrže, jezy, stupně, MVE, a pod…)
 • Praxe v provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) výhodou
 • Praxe v oblasti MVE výhodou 
 • Vzdělání nebo praxe v elektrotechnice výhodou
 • Znalost vodního zákona výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • Časté služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • vedení agendy TBD určených vodních děl ve správě PM, a to především nádrží IV. a vybraných suchých nádrží III. kategorie dle TBD v rozsahu vyhl. č. 471/2001 Sb. v platném znění, vč. zpracování posudků zabezpečenosti vodních děl za povodní u vybraných nádrží (IV. kategorie) dle příslušných technických norem (TNV a ČSN);
 • kontrola pracovníků obsluhy VD při měření a pozorování v rámci TBD a koordinace provádění TBD na vodních dílech PM, zastupování PM při vybraných vodohospodářských řízeních a jiných závažných jednáních, které se týkají provozní činnosti a TBD v působnosti PM;
 • vyjadřovací činnost z pohledu TBD a provozních činností k záměrům cizích investorů u dotčených vodních děl v působnosti PM;
 • spolupráce s provozy, závody a s investičními úseky PM při zajišťování projekční přípravy a realizaci významných oprav a rekonstrukcí vodních děl, tj. zpracování technické části zadání rozsahu staveb pro rekonstrukce a opravy malých vodních nádrží PM, účast na výrobních výborech zpracovávané projektové dokumentace a účast na významných kontrolních dnech stavby;
 • spolupráce s provozy PM při zpracování konečné podoby provozních řádů nádrží IV. resp. III. kategorie;
 • příprava návrhů metodických pokynů a příkazů týkajících se TBD a provozní činnosti PM;
 • vedení agendy MVE od spolupráce na přípravě investičních záměrů až po povinnosti spojené s licencí MVE ve správě PM;

Bližší informace: Ing. Vlastimil Krejčí, vedoucí útvaru provozu a TBD, tel. 541 637 239

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 31. 5. 2018. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Petr Magula

útvar vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav.

publikováno 17. května 2018, 15:00