Elektrocentrála TAG 3 

Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

Elektrocentrálu TAG 3

Technický popis: elektrocentrála TAG 3

Rok výroby: 1993

Stroj opotřebovaný, nyní je nefunkční, nelze nastartovat (pravděpodobně vadné zapalování).

 

Prohlídka bude umožněna na adrese Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav. Čas prohlídky je nutné předem projednat na tel. čísle 602 756 271, Ing. Ladislav Vágner, vedoucí provozu Břeclav.

Základní výše kupní ceny činí 3 000 Kč vč. DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením Elektrocentrála TAG 3 – nabídka – neotevírat“ a to na adresu Povodí Moravy, s.p., Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 26. 3. 2019 v 9:00 hodin.

O výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně vyrozuměni.

publikováno 19. února 2019, 10:32aktualizováno 11. března 2019, 07:29 štítky: prodej majetku, elektocentrála,