Menzi Muck 6000 T2 

Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

Menzi Muck 6000 T2

Technický popis: Menzi Muck 6000 T2

Druh vozidla: Kráčivé rýpadlo 

Rok výroby: 1993

Palivo: nafta

Stroj byl používán u PM od roku 1993 jeho stav je úměrný jeho stáří a ujetým Mth. Na rýpadle se vyskytuje mnoho závad (koroze, trhliny nosných částí, opěr, ramene a teleskopu, stroj trpí únikem provozních kapalin, motor má malý výkon a v chladném počasí se špatně spouští, pneumatiky stroje jsou poškozené, hydraulický systém má nízký výkon). Stroj vyžaduje celkovou generální opravu.

 Stroj se prodává pouze jako nosič nářadí bez příslušenství.

 

Prohlídka bude umožněna na adrese Povodí Moravy, s.p., útvar servisních činností, Zerzavice 1706, 686 03 Staré Město. Čas prohlídky je nutné předem projednat na tel. čísle 725 305 994, PaedDr. Marek Otlík, vedoucí útvaru.

Základní výše kupní ceny činí 112 000 Kč bez DPH. Cena byla určena na základě znaleckého posudku č. 1486. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením Menzi Muck 6000 – nabídka – neotevírat“ a to na adresu Povodí Moravy, s.p., Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 26. 3. 2019 v 9:00 hodin.

O výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně vyrozuměni.

publikováno 19. února 2019, 10:36aktualizováno 11. března 2019, 07:30 štítky: prodej majetku, menzi muck,