Menzi Muck A71 T2 Mobil

Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

Menzi Muck A71 T2 Mobil

Technický popis: Menzi Muck A71 T2 Mobil

Druh vozidla: Kráčivé rýpadlo 

Rok výroby: 2001

Palivo: nafta

Stroj je nefunkční. Stroj má vytrženou přírubu hydropohonu otoče, přičemž následný samovolný pohyb otoče způsobil mnohá další poškození hydraulického systému a elektoinstalace. Na stroji jsou patrné další poruchy: trhliny na středním dílu, opěrách a ramenu teleskopu. Motor má snížený výkon. Únik provozních kapalin. Celkový stav stroje je úměrný době provozu a jeho používání. 

Stroj se prodává pouze jako nosič nářadí bez příslušenství.

 

Prohlídka bude umožněna na adrese STAVOPLAST KL spol. s r.o., 384 73 Stachy 266. Čas prohlídky je nutné předem projednat na tel. čísle 725 305 994, PaedDr. Marek Otlík, vedoucí útvaru servisních činností.

Základní výše kupní ceny činí 928 000 Kč bez DPH. Jedná se o cenu zůstatkovou. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením Menzi Muck A71 T2 Mobil – nabídka – neotevírat“ a to na adresu Povodí Moravy, s.p., Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 26. 3. 2019 v 9:00 hodin.

O výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně vyrozuměni.

publikováno 19. února 2019, 10:39aktualizováno 11. března 2019, 07:30 štítky: prodej majetku, prodej, menziMuck,