Nákladní valníkový přívěs

Nákladní valníkový přívěs

DV 21, 2B2 2021

Technický popis:

Rok výroby přívěsu – 2006. Technický stav přívěsu je úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů. Platnost STK přívěsu je do 3. 2. 2021. Přívěs je uložen na provoze Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Závady – rám korby přívěsu v přední části na levé a pravé straně utržený a plošná koroze – nutná výměna rámu korby; zadní koryto na lampy deformované – nutná výměna; podlaha a bočnice z překližky vytrhané a poškozené – nutná výměna; pravé zadní sklo lampy popraskané – nutná výměna; disky přívěsu – plošná koroze; elektrická instalace potrhaná – nefunkční, nutná oprava; plastové víko přívěsu na levé a pravé straně prasklé; na přívěsu je nutná celková oprava.

Na přívěs byl vypracován znalecký posudek č. 3029/007/18.

Identifikace přívěsu:

Značka a typ přívěsu: DV 21

Provedení karoserie: valníková

Barva: hnědá

Druh vozidla: nákladní valníkový přívěs

Výrobce: Pavel Zezula Vel. Meziříčí

VIN: TK5DV21V061001566 (shodné s č. karoserie)

Držitel přívěsu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Základní výše kupní ceny přívěsu dle znaleckého posudku vč. ceny za znalecký posudek činí
4 786 Kč s DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku přívěsu, a to po dohodě na 
tel. č. 606 044 898, Ing. Karel Straka – vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem. Termíny prohlídek budou po domluvě v pracovní dny v době od 8:00 – 13:00. Případné informace o historii oprav přívěsu budou poskytnuty přímo na prohlídce v dohodnutém termínu.

Přívěs bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením „Přívěs DV 21 ZD – nabídka – neotevírat“ a to doporučeně na adresu Povodí Moravy, s. p., Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne
7. 8. 2018 ve 14:00 hodin.
Po zasednutí komise bude pro vybraného zájemce do týdne zajištěn prodej, to je do 14. 8. 2018.

Předání přívěsu novému majiteli bude na provoze Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, kde během předání proběhne veškerá administrace spojená s přepisem přívěsu na nového majitele.

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodů.

publikováno 27. června 2018, 08:07 štítky: prodej automobilu, prodej, prodej majetku,