Osobní automobil Škoda Fabia Combi 3B1 0946 

Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

Osobní automobil kombi

Škoda Fabia Combi 3B1 0946

Technický popis:

Datum prvního uvedení do provozu je 6.1.2005. Technický stav vozidla je úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů. Vozidlo je uloženo v areálu Provozu Valašské Meziříčí. Osvědčení o technické způsobilosti vozidla je platné do 12.12.2018. Četné oděrky na laku, lehká povrchová koroze. Drobný únik oleje z motorové části. Spotřeba – při plynulé jízdě cca 7,00 l/100 km. Na osobní automobil byl vypracován znalecký posudek č. 577/024/2017.

Identifikace osobního automobilu:

Značka a typ vozidla: Škoda Fabia

Provedení karoserie: combi

Palivo: Nafta

Barva: 9102 šedá pastelová metalíza

Druh vozidla: osobní combi

Obsah/druh motoru: 1422,0 cm3

Výrobce: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, ČR

VIN: TMBHZ46Y754270940

Výkon [kW], typ motoru: 55.0/4 000

Držitel vozidla: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Největší přípustná hmotnost přípojného vozidla: bržděný 1000/1000, nebržděný 450/450

Ujeté km: 192073 km

Základní výše kupní ceny automobilu dle znaleckého posudku činí 41.000 Kč s DPH. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku osobního automobilu, a to po dohodě na tel. č. 602 791 255, Bronislav Figala. Termíny prohlídek budou umožněny po předchozí domluvě v pracovní dny v době od 8:00 – 13:00. Případné informace o historii oprav osobního automobilu Škoda Fabia Combi budou poskytnuty přímo na prohlídce v dohodnutém termínu.

Osobní automobil Škoda Fabia Combi bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením „Škoda Fabia Combi – nabídka – neotevírat“ a to doporučeně na adresu Povodí Moravy, s. p., Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 10.10.2017 v 9:00 hodin.

O výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně vyrozuměni.

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodů.

publikováno 21. září 2017, 09:27 štítky: prodej majetku, prodej automobilu,