Rypadlo MenziMuck A 70 

Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

Rypadlo MenziMuck A 70

Technický popis:

Tovární značka a typ vozidla: MenziMuck A70 T2 Standard

Druh stroje: Rypadlo

Rok výroby: 1997

Palivo: Nafta

Barva: žlutá

Výrobce: MenziMuck, Švýcarsko

Výrobní číslo: 7009974449

Výkon [kW]: 74 kW

Držitel vozidla: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Hmotnost stroje: 7900 kg

Příslušenství: lopata 80cm rovná (bez zubů)

 

 

Povodí Moravy, s.p. je prvním a jediným majitelem stroje. Na stroji byly prováděny opravy autorizovaným servisem a běžná údržba v pravidelných intervalech.

Stav stroje:

- netěsnost hydraulických válců

- slabá komprese motoru

- vadná brzda otoče

- nadměrná vůle čepů na rameni a podvozku

- nefunkční autobaterie

- silně opotřebené pneumatiky

- koroze kabiny

 

Stav stroje je úměrný jeho stáří.

 

Prohlídka bude umožněna na adrese: Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc, Útvar servisních činností. Čas prohlídky je nutné předem projednat na tel. čísle 724 230 419 p. Piňosová, referent útvaru.

Dotazy technického charakteru můžete projednat na tel. čísle 725 875 397 p. Volek (strojník). 

Minimální výše kupní ceny je stanovena na 81 336 Kč vč. DPH dle znal. posudku č. 1297/05-2018. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Stroj bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením „MenziMuck A70 – nabídka – neotevírat“, a to na adresu Povodí Moravy, s.p., U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese.

Příjem nabídek bude ukončen dne 28. 2.2019 v 10:00 hodin.

O výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně vyrozuměni.

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodů.

 

publikováno 11. února 2019, 06:10aktualizováno 11. února 2019, 06:10 štítky: prodej majetku, prodej,