Technologie MVE Letovice – Křetínská přehrada

Povodí Moravy, s. p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k prodeji:

technologie MVE Letovice – Křetínská přehrada

Technický popis:

Datum původního pořízení technologie – polovina 90-tých let. Technologie demontována, protože s ní nebyly dobré provozní zkušenosti. U TG-1 došlo za provozu k uvolnění lopatek a soustrojí bylo následně dlouhodobě odstaveno. U TG-2 došlo k vibracím celé turbíny a následně k zadření rozváděcích lopatek. Technologie je uskladněna v objektu Povodí Moravy, s.p. – sklad Rajhrad.

Na technologii MVE byl vypracován znalecký posudek č. 1613-11/17 a dodatek č.1 tohoto znaleckého posudku.

Identifikace technologie MVE Letovice:

1. TURBÍNA TG-1

Typ turbíny: Francis

Výrobce turbíny: ČKD Blansko

Rok výroby turbíny: 1989

Hmotnost turbíny: cca 900 kg

Regulovaná Francisova turbína, průměr oběžného kola 290 mm pro spád 2,07-25 m,
Q = 160 l/s, výkon na spojce Pr = 98 kW, otáčky pracovní 1520 ot/min., průběžné
2760 ot/min. Zařízení bylo před demontáží několik let odstaveno.

Závada: Lopatky OK byly zality do litinového náboje, kde došlo k jejich uvolňování.
Při prohlídce zjištěna velká vnitřní koroze skříně, rozváděcího kola a přírub – odpadají celé pláty zkorodovaného materiálu.

Cena výtěžek z likvidace: 3.600 Kč vč. DPH

 

 

 

2. GENERÁTOR TG-1 

Typ generátoru: F280M04 156 p

Výrobce generátoru: MEZ Frenštát

Rok výroby generátoru: 1989

Hmotnost generátoru: 720 kg

Asynchronní motor o výkonu 100 kW, otáčky 1520 ot/min. Generátor je funkční, odstavený (funkčnost a izolační stavy neprověřeny).

Cena 15.000 Kč vč. DPH.

 

3. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TG-1 s armaturami

Rok výroby: 1989

Hmotnost potrubí s armaturami: cca 1 650 kg

Potrubí ocelové DN 400, silná vnitřní koroze, plátková odlučnost zkorodovaného materiálu, součástí 2 ks rychlouzávěrů a šoupátko. Složení: tvarovka podlouhlý kus Ø 400 mm D 2,6 m se 3 přírubami (cca 500 kg), roura s kolenem Ø 400 mm D 2,4 m se 2 přírubami (cca 400 kg), roura s kolenem Ø 400 mm D 2,1 m se 2 přírubami (cca 350 kg), potrubí s kolenem Ø 300,
2× montážní kus Ø 400, 2× rychlouzávěr – klapka s pákovým uzavíracím ústrojím pro upevnění hydraulických válců. 1× mezikus 0,2 m, 2× příruba s redukcí z DN 400 na DN 370. Silná vnitřní koroze. Nefunkční, odstaveno.

Cena výtěžek z likvidace: 6.600 Kč vč. DPH

 

4. TURBÍNA TG-2

Typ turbíny: Francis

Výrobce turbíny: ČKD Blansko

Rok výroby turbíny: 2003

Hmotnost turbíny: cca 200 kg

Francisova turbína Ø 290 mm, připojovací příruba vstup Ø 300 mm, ložisko zadřené, zadřené lopatky rozváděcího kola. Za provozu docházelo k vibracím celé skříně. Nefunkční, odstaveno.

Cena výtěžek z likvidace 800 Kč vč. DPH

5. GENERÁTOR TG-2 

Typ generátoru: F280M04

Výrobce generátoru: MEZ Frenštát

Rok výroby generátoru: 2002

Hmotnost generátoru: 700 kg + 200 kg

Asynchronní motor o výkonu 55 kW. Odstaveno, funkčnost neověřena. Součástí lože generátoru a turbíny – OK 1,5 x 0,4 m.

Cena 11.600 Kč vč. DPH + výtěžek z likvidace 800 Kč vč. DPH

 

6. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TG-2

Typ: montážní

Výrobce: neurčen

Rok výroby: 1987

Hmotnost: cca 310 kg

1x rychlouzávěr, 1× šoupátko DN 300, 1× potrubí s kolenem DN 300 + 2 příruby, 1× mezikus montážní DN 300 D 0,3 m.

Cena výtěžek z likvidace: 1.240 Kč vč. DPH

7. GENERÁTOR TG-3 

Typ generátoru: F280M06GE

Výrobce generátoru: EXMONT energo Brno

Rok výroby generátoru: 2002

Hmotnost generátoru: 700 kg

Asynchronní motor přírubový o výkonu 75 kW, provozní otáčky 1530 ot/min. Odstaveno, funkčnost neověřena.

Cena 13.700 Kč vč. DPH.

 

8. PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TG-3 s armaturami

Typ: montážní

Výrobce: ČKD Blansko

Rok výroby: 1987

Hmotnost: cca 700 kg

Ocelové potrubí DN 300, tvarovka D – 1 m, součástí rychlouzávěr a šoupátko (150 kg). Savka demontována (30 kg), Ø 200 na 140 x 300 mm. Šoupátko DN 300, rychlouzávěr DN 200, mezikus DN 200.

Cena výtěžek z likvidace: 2.800 Kč vč. DPH

Držitel technologie MVE Letovice: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Bližší informace viz znalecký posudek.

Fotodokumentace:

Základní výše kupní ceny nabízené technologie MVE Letovice dle znaleckého posudku činí:

61.561 Kč vč. DPH

Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Kontaktní osobou pro poskytnutí základních informací o technologii je Ing. Jaroslav Havlík – tel. 602 593 806. Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku technologie MVE Letovice, a to po poslání závazné přihlášky na e-mailovou adresu: provozblansko@pmo.cz, Petr Havlík, DiS., vedoucí provozu Blansko. Termíny prohlídek budou organizované v jeden pracovní den v termínu: po domluvě s provozem Blansko a provozem Brno na povodňovém dvoře Rajhrad. Případné další informace budou poskytnuty přímo na prohlídce v dohodnutém termínu.

Nabízená technologie MVE Letovice bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny, kterou zájemce musí zaslat v zapečetěné obálce s označením „MVE Letovice – technologie – nabídka – neotevírat“ a to doporučeně na adresu Povodí Moravy, s. p., Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo osobně předat na podatelně na výše uvedené adrese. Příjem nabídek bude ukončen dne 7. 8. 2018 ve 14:00 hodin. Po zasednutí komise bude pro vybraného zájemce do týdne zajištěn prodej, to je do 27. 6. 2018.

Předání technologie MVE Letovice novému majiteli bude v Rajhradě na povodňovém dvoře Rajhrad, kde během předání proběhne veškerá administrace spojená s prodejem novému majiteli.

 

Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodů.

publikováno 28. června 2018, 10:37