Zpravodaj 3/2012 

Třetí letošní číslo Zpravodaje Povodí Moravy nabízí kauzu zrušení Skašovské hráze a popisuje mimo jiné akci zkapacitnění Kurdějovského potoka. Celá dvojstrana se věnuje premiérové konferenci Viodní nádrže 2012 a nechybí ani článek o další etapě stavby protipovodňové ochrany Olomouce.

Zpravodaj 3/2012

publikováno 18. prosince 2012, 07:46aktualizováno 18. prosince 2012, 12:23