Zpravodaj o vodě 4/2019 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, máte před sebou závěrečné letošní číslo Zpravodaje o vodě.

Letošní rok byl pro Povodí Moravy z pracovního hlediska úspěšný – dokončili jsme rozsáhlé stavby protipovodňové ochrany v Břeclavi, zahájili jsme výstavbu ochrany Kunovic, pokračovali jsme v přípravě vodní nádrže Vlachovice a věnovali se údržbě a opravám drobných vodních toků. Nelze opomenout také úspěšné konference, které jsme pořádali – 5. ročník konference Vodní nádrže, dvoudenní setkání s přeshraničními vodohospodáři a 30. ročník konference Plavební dny. O tom všem se dočtete právě v tomto čísle – přejeme Vám příjemné čtení.

publikováno 27. prosince 2019, 12:00aktualizováno 13. ledna 2020, 09:55 štítky: Zpravodaj o vodě, časopis,