Hladiny řek klesají místy více než o dva metry

Aktuálně je dosažený první stupeň povodňové aktivity pouze na řece Moravě v Lanžhotu. Dvou až pětileté průtoky (tedy průtoky, kterých řeky z hlediska pravděpodobnosti v dlouhodobém průměru dosahují za dva až pět let) se vracejí do normálu. Hladiny řek na některých místech klesly více než o dva metry.
V průběhu noci nebyly na sledovaném území zaznamenány významnější srážky.
V průběhu včerejšího dne kulminovaly přítoky středního a dolního toku Moravy, během odpoledne pak postupně Morava v Kroměříži, Spytihněvi a Otrokovicích. V podvečer a večer dosáhly průtoky v Moravě nejvyšších hodnot ve Strážnici a v Lanžhotu. Hladiny všech toků již klesají. Rožnovská Bečva ve Valašském meziříčí klesla více než o metr, Bečva v Teplicích nad Bečvou je o dva metry níže než v době kulminace. Stanice v Dluhonicích hlásí pokles hladiny Bečvy dokonce o dva a půl metru.
Hladina středního a dolního toku Moravy se snižuje ve všech měřících bodech. V Kroměříži klesla z 478cm na 296, ve Spytihněvi z 488cm na 290cm. Včera v podvečer začala Morava kulminovat také ve Strážnici a od 18:00 klesla hladina přibližně o metr. O půlnoci pak kulminovala v Lanžhotu a z 446cm do rána klesla přibližně o 20cm.  
Situaci významně pomohlo zmírnit zachycení vody ve vodních nádržích a řízení odtoku na vodních dílech. Vodní nádrže byly připravené a měly dostatek volného místa, aby zachytily zvýšené přítoky do nádrží. V nádržích Karolinka, Bystřička, Luhačovice a Fryšták došlo k naplnění zásobních prostor a zachycení vody v prostorech pro retenci. Aktuálně dochází k postupnému uvolňování retenčních prostor. K slabému vzestupu hladin v nádrži dochází v Luhačovicích a Slušovicích.
 
Název VD 
Vodní tok 
Plocha 
Hladina
Naplnění
k zás. hl.
Odtok 
 Tendence
hladiny v nádrži
Změna
hladiny
 
km2
m n.m.
%
m3/s
(slovní popis)
m/14 hod.
Luhačovice
Luhačovický p.
44,87
280,13
108
2,030
slabý vzestup
0,13
Slušovice
Dřevnice
42,4
315,68
94
0,041
slabý vzestup
0,16
Horní Bečva
Rožnov. Bečva
14,4
560,82
95
0,687
setrvalý
-0,06
Bystřička
Bystřička
64,01
377,80
118
5,220
slabý pokles
-0,26
Karolínka
Stanovnice
22,8
519,93
101
1,613
setrvalý
-0,07
Fryšták
Fryštácký p.
43,68
245,87
104
0,380
setrvalý
0,05
 
Srážky dle předpovědního modelu pro nejbližší dny neočekáváme. Stavy na vodních tocích se budou postupně vracet k normálu. Ještě dnes předpokládáme zánik I. SPA v profilu Lanžhot.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 30. dubna 2017, 09:17aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:18