Horní toky kulminují, průtoky níže budou narůstat

Během dne pokračoval postup studené fronty přes naše území spojený s intenzivními srážkami. Postupně klesala intenzita srážek. V současnosti jsou srážkové úhrny do 2 mm za hodinu. Denní úhrny se pohybují v rozmezí 30 – 60 mm na východě území, na zbytku území povodí Moravy maximálně do 20 mm. Nejvyšší úhrny jsme zaznamenali na Horní Bečvě – 59 mm, ve Valašském Meziříčí 48 mm, na Bystřičce 45 mm a Karolince 45 mm.

Dopoledne a odpoledne průtoky v horních stanicích kulminovaly, v některých místech klesaly. Déšť tento trend pozastavil a průtoky jsou nyní rozkolísané a místy klesající. Vlivem dotoku stoupají průtoky ve středních a dolních úsecích. Na horních tocích kulminace proběhly nebo se v nejbližších hodinách očekávají.

K rozlivům většího rozsahu došlo v zátopových územích na Bečvě v Ústí a pod Černotínem. Vzhledem k situaci došlo k uzavření některých komunikací mezi Hustopečemi a Němeticemi a v Ústí. Koryta drobných vodních toků jsou naplněna. Během dne došlo lokálně k zatopení několika nemovitostí, zahrad a komunikací převážně vodou z polí a lesů.

Manipulace na vodních dílech provádíme operativně dle aktuální hydrologické situace.

Upravili jsme odtoky na nádržích Bystřička, Karolínka, Horní Bečva, Fryšták, Luhačovice. Nádrže v území zasaženém intenzivními srážkami transformuji povodňové přítoky.

Během noci by mělo docházet k postupnému ustávání srážek, nicméně vlivem stávajících srážek a následného dotoku bude docházet k dalším nárůstům průtoků s dosažením stupňů povodňové aktivity. Vzhledem k vývoji průtoků na Bečvě nelze vyloučit těsné dosažení 3. SPA v profilu Teplice nad Bečvou. Hladiny toků v povodí Moravy pod soutokem s Bečvou budou i nadále stoupat a to především díky dotoku vody z horní části povodí.

Vlivem dotoku do dolních částí Moravy došlo k dosažení 1. SPA na Moravě v Kroměříži a Spytihněvi. V průběhu noci se očekává dosažení SPA také ve Strážnici. Hladiny na dolním toku Moravy budou vzhledem k dotokům ještě stoupat.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. dubna 2017, 21:52aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:18