Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s.p.

1) Zpráva vydána dne: 10. 4. 2024

2) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 1. 4. - 7. 4. 2024)

V pondělí přes naše území přešla k východu studená fronta, za ní k nám proudil od západu chladnější a vlhký vzduch. V dalších dnech postupovaly v jihozápadním proudění přes střední Evropu frontální systémy. Od pátku se nad severozápadní Evropou prohloubila hluboká níže, po její přední straně začal do střední Evropy proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 7,5 mm (největší úhrn zaznamenán ve stanici Hranice).

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

4,1

7

Podhradí nad Dyjí

1,4

2

Valašské Meziříčí

2,3

8

Ptáčov

3,3

3

Moravská Třebová

1,8

9

Jimramov

0,7

4

Opatovice

4,0

10

Nové Mlýny dolní

0,6

5

Fryšták

1,2

11

Brno

2,3

6

Horní Bečva

4,3

12

Blansko

2,7

3) Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků mají většinou klesající nebo setrvalou tendenci. Vodnosti neovlivněných toků se pohybují v povodí Moravy převážně v rozmezí 34–66 % a v povodí Dyje 27–92 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc duben.

Limit sucha (Q355) se v současné době vyskytuje v jednom profilu.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 10. 4. 2024

c

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny 3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n.S.

3,754

1,230

5,510

68

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

14,193

4,320

20,700

69

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

8,772

2,400

14,800

59

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

24,591

9,140

54,700

45

rozkolísaná

5

Morava

Moravičany

10,935

3,450

29,300

37

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

25,169

4,470

43,300

58

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

11,437

1,780

24,900

46

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

46,283

8,000

90,300

51

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

4) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 1. 4. - 7. 4. 2024)

Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil, zůstal však normální. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí dolní Sázavy, horní Moravy, Svratky a Svitavy a dolní Moravy z mírně nadnormálního na normální.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 14. týdnu celkově normální. Na převážné většině území ČR byla dosažena normální vydatnost.

5) Vodní nádrže

 Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 69 do 100 %. Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou tendenci.

Nádrž Letovice má snížené plnění zásobního prostoru z důvodu rekonstrukce.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo do významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje naakumulováno cca 0,26 mil. m³ vody.

6) Předpokládaný vývoj (dle ČHMÚ)

V noci na středu přejde přes naše území k východu studená fronta. Za ní se k nám od jihozápadu rozšíří výběžek tlakové výše, který bude ovlivňovat počasí u nás až do pátku. V dalších dnech se bude přesouvat přes střední Evropu k východu brázda nízkého tlaku vzduchu a v jejím týlu k nám pronikne studený vzduch od severozápadu až severu.

Hladiny většiny vodních toků jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesají. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry podprůměrné až průměrné a pohybují se nejčastěji v rozmezí od 25 do 100 % Qm.

7) Přijatá opatření

V současné době nejsou vydána žádná opatření obecné povahy omezující, či zakazující obecné nakládání s povrchovými vodami na území obcí, měst a ORP nebo jejich části.


V Brně dne 10. 4. 2024

Ing. Ondřej Zezula

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.