Vyjadřovací povinnost

Vydávání stanovisek státního podniku Povodí Moravy k záměrům investorů je zajišťována prostřednictvím útvaru správy povodí dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Žádosti včetně doplňujících příloh (dokumentace apod.) musí být zaslány v elektronické podobě na mailovou adresu podatelna@pmo.cz

Přílohy (do max. velikosti 10 MB), prosím, zasílejte ve formátu .pdf.

Žádost by měla obsahovat kontaktní údaje žadatele (vč. telefonického kontaktu), název akce a katastrální území akce. Zpracované stanovisko bude odesláno na datovou schránku nebo na mail žadatele.

V případě dotazů lze kontaktovat sekretariát útvaru správy povodí – paní Vlasta Hubená (tel. 541 637 422, e-mail: hubena@pmo.cz).