Vyjadřovací povinnost

Vydávání stanovisek státního podniku Povodí Moravy k záměrům investorů je zajišťována prostřednictvím útvaru správy povodí dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Žádosti o stanovisko lze posílat poštou na adresu:

Povodí Moravy, s.p.
útvar správy povodí
Dřevařská 11
602 00 Brno

Žádost o stanovisko správce povodí je možné zaslat také v elektronické podobě na adresu: hubena@pmo.cz. Přílohy, prosím, zasílejte v podobě .pdf.

Případně lze žádost osobně doručit na podatelnu státního podniku na výše uvedené adrese v pracovní dny mezi 6:30 a 14:30 hod.

Žádost by měla obsahovat kontaktní údaje žadatele (vč. telefonického kontaktu), název akce, katastrální území akce a poštovní adresu, na kterou se má stanovisko odeslat.

Součástí žádosti musí být příslušná dokumentace záměru či stavby, která bude vrácena žadateli spolu se stanoviskem.

V případě dotazů lze kontaktovat sekretariát útvaru správy povodí – paní Vlasta Hubená (tel. 541 637 422, e-mail:hubena@pmo.cz).