Vodácké akce

Žádosti o vypouštění vody pro vodácké akce na rok 2019 hlaste vodohospodářskému dispečinku na e-mail dispecink@pmo.cz. Informace budeme postupně zveřejňovat zde. Vodákům doporučujeme sledovat aktuální informace o sjízdnosti i na portálu www.raft.cz.

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

VD Vír I

Vodácké akce pod VD Vír I lze uskutečnit po dohodě s provozovatelem MVE (E.ON, a.s.)

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

So 8. 6. 2019 09:00 - 13:00  12 m3/s

KTL Brno

Český pohár vodáků

Akce pod VD Vír se týkají pouze vodáckého kanálu. Pod VD Vír II. se voda v rámci těchto vodáckých akcí pouštět nebude.

VD Mohelno

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

Ne 14. 4. 2019

09:00 – 12:00

12 m3/s

VUT Brno

Ne 9. 6. 2019

08:00 – 12:00 12 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

So 22. 6. 2019

08:00 – 12:00

12 m3/s

CPV Jihlava

Ne 23. 6. 2019

08:00 – 12:00 12 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

Ne 1. 9. 2019

08:00 – 12:00

12 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

Ne 22. 9. 2019

08:00 – 12:00

12 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů nebo dlohouhodobého sucha. Vše podmíněno stavem hladiny v nádrži Dalešice. ČEZ, a.s. VE Dalešice si vyhrazuje právo na případnou změnu.

VD Bystřička

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

 So 25. 5. 2019 09:00 - 15:00  8 - 9 m3/s

vodácký oddíl Bystička

sjezd raftů

VD Znojmo

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

 So 13. 4. 2019  07:30 - 10:30 12 m3/s

vodácký oddíl Neptun Znojmo

Odemykání Dyje