Vodácké akce

Žádosti o vypouštění vody pro vodácké akce na rok 2017 hlaste vodohospodářskému dispečinku na e-mail dispecink@pmo.cz. Informace budeme postupně zveřejňovat zde. Vodákům doporučujeme sledovat aktuální informace o sjízdnosti i na portálu www.raft.cz.

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

Do odvolání byly zrušeny veškeré vodácké akce pod nádržemi ve správě Povodí Moravy, s.p. (neplatí pro VD Mohelno, která je v majetku ČEZ, a.s.)

VD Vír I

V důvodu rekonstrukce pilířů na bezpečnostním přelivu je v letošním roce snížena hladina na VD Vír pod kótu 459,45 m n.m. Z toho důvodu nebudou v roce 2017 zajištěny žádné vodácké akce pod VD Vír I. a ni pod VE Vír II.

VD Mohelno

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

Ne 4. 6. 2017

08:00 – 12:00

13 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

So 24. 6. 2017

08:00 – 12:00

13 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

So 2. 9. 2017

08:45 – 12:45

13 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

So 23. 9. 2017

08:00 – 12:00

13 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků.

VD Bystřička

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

       

VD Znojmo

 Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

       

VD Brno

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.