Vodácké akce

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 28. 6. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí 

Ne 30. 8. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Ne 13. 9. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků nebo z důvodu dlouhotrvajícího sucha. Požadované termíny bude možno dodržet dle stavu hladiny v nádrži, proto tyto berte jako informativní. Je možné, že dojde k redukci počtu termínů

Z důvodu aktuální situace kolem pandemie jsou všechny vodácké akce pod vodními díly i na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. do odvolání zrušeny.