Vodácké akce

Aktuálně nelze předvídat, jaký bude vývoj v souvislosti s opatřeními, která jsou ovlivněna „Covidovou“ situací v ČR. Podmínkou pro zvýšení odtoku pod nádržemi je uvolnění opatření, kdy bude umožněn volný pohyb a shromažďovaní osob. Pokud budou v ČR trvat opatření, která neumožní shromažďování osob, nebude žádostem o pořádání vodáckých akcí vyhověno.

VD Vír I

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 20. 6. 2021

08:00 – 12:00

9-12 m3/s

český pohár vodáků

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 6. 6. 2021

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí 

So 19. 6. 2021

07:00 – 13:00

15 m3/s

český pohár vodáků

Ne 27. 6. 2021

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Ne 29. 8. 2021

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Ne 12. 9. 2021

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Upozorňujeme, že plánované termíny jsou vázané na aktuální hydrologický a provozní stav VD Dalešice. V případě nepříznivé hydrologické situace bude provedena redukce plánovaných termínů, případné zrušení a žadatel bude včasně informován.

ilustrace

Doporučení pro vodáckou veřejnost

Doporučení Povodí Moravy, s. p. pro vodáckou veřejnost Před vyplutím na vodu je nutné si zjistit co nejvíce informací...