Vodácké akce

Žádosti o vypouštění vody pro vodácké akce na rok 2018 hlaste vodohospodářskému dispečinku na e-mail dispecink@pmo.cz. Informace budeme postupně zveřejňovat zde. Vodákům doporučujeme sledovat aktuální informace o sjízdnosti i na portálu www.raft.cz.

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

VD Vír I

V důvodu dlouhodobého sucha nebudou v roce 2018 až do odvolání zajištěny žádné vodácké akce pod VD Vír II.

Vodácké akce pod VD Vír I. lze uskutečnit po dohodě s provozovatelem MVE (E.ON, a.s.)

VD Mohelno

Na základě špatných hydrologických podmínek a po dohodě s žadatelem byly zrušeny vodácké akce pro veřejnost v měsíci červnu.

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

So 21. 4. 2018

10:00 – 12:00

13 m3/s

VUT Brno

Ne 10. 6. 2018

ZRUŠENO ZRUŠENO

KTL Brno, akce pro veřejnost

ZRUŠENO

So 23. 6. 2018

08:00 – 12:00

13 m3/s

KTL Brno, vodácké závody,

NENÍ URČENO PRO VEŘEJNOST

Ne 24. 6. 2018

ZRUŠENO ZRUŠENO

KTL Brno, akce pro veřejnost

ZRUŠENO

So 1. 9. 2018

ZRUŠENO

ZRUŠENO

KTL Brno, akce pro veřejnost

ZRUŠENO

Ne 23. 9. 2018

08:00 – 12:00

13 m3/s

KTL Brno

akce pro veřejnost

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů nebo dlohouhodobého sucha. Vše podmíněno stavem hladiny v nádrži Dalešice. ČEZ, a.s. VE Dalešice si vyhrazuje právo na případnou změnu.

VD Bystřička

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.

 So 26. 5. 2018 09:00 - 15:00  8 - 9 m3/s

vodácký oddíl Bystička

sjezd raftů

VD Znojmo

Z důvodu plnění VD Vranov jsou vodácké akce pod VD Znojmo do odvolání zrušeny.

VD Brno

Datum

Čas

Průtok

Pořadatel / Pozn.