Vodácké akce

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

VD Bystřička

Datum

Čas

průtok

poznámka

So 28. 5. 2022

09:00 - 13:00

8-9 m3/s

Sjezd raftů

VD Vír I

Datum

Čas

průtok

poznámka

 Ne 12. 6. 2022 08:00 - 12:00 12 - 15 m3/s  Český pohár vodáků

Nalepšení ve prospěch vodáckých akcí může být realizováno pouze v případě, že je v nádrži dostatek vody. V případě poklesu hladiny pod kótu 459,45 m n. m. nebudou vodácké akce realizovány. Maximální počet vodáckých akcí během roku může být upraven vodohospodářským dispečinkem.

VD Vír II

Datum

Čas

průtok

poznámka

       

!!! Upozorňujeme žadatele o vodáckou akci, že do 20. 6. 2022 nebudou zajištěny žádné vodácké akce pod VD Vír II. bez předložení písemného souhlasu od Moravského rybářského svazu Brno !!!

VD Znojmo

Datum

Čas

průtok

poznámka

So 23. 4. 2022

06:30 – 10:30

cca 12 m3/s

Odemykání Dyje

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Vzhledem ke špatné hydrologické situaci se pro letošní rok 2022 ruší veškerá veřejná splutí.

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 24. 4. 2022

09:00 – 12:00

12 - 13 m3/s

VUT – výcvik studentů

Ne 5. 6. 2022

08:00 – 12:00

12 - 13 m3/s

Veřejné splutí

So 11. 6. 2022 09:00 – 14:00 12 - 13 m3/s

Český pohár vodáků

Veřejné splutí

Ne 26. 6. 2022     Veřejné splutí - ZRUŠENO
Ne 4. 9. 2022     Veřejné splutí - ZRUŠENO
Ne 25. 9. 2022     Veřejné splutí - ZRUŠENO

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků. Požadované termíny v září bude možno dodržet dle stavu hladiny v nádrži, proto tyto berte jako informativní. Je možné, že dojde k redukci počtu termínů

ilustrace

Doporučení pro vodáckou veřejnost

Doporučení Povodí Moravy, s. p. pro vodáckou veřejnost Před vyplutím na vodu je nutné si zjistit co nejvíce informací...