Ochrana před povodněmi

ilustrace

Povodí Moravy podepsalo smlouvu o spolupráci s obcí Troubky

Dnešním dnem byla podepsána smlouva mezi státním podnikem Povodí Moravy a obcí Troubky, týkající se spolupráce při přípravě...

15. 10. 2015
ilustrace

V Olomouckém kraji se připravuje množství protipovodňových staveb

Do roku 2019 plánuje Povodí Moravy, s.p. investovat do protipovodňové ochrany v Olomouckém kraji celkem 3,011 mld. Kč....

16. 3. 2015
ilustrace

Vodohospodáři zvolili ve Slavíči unikátní stabilizaci břehu Bečvy

Státní podnik Povodí Moravy vyhověl požadavkům pro chráněná území NATURA 2000 a zvolil ve Slavíči unikátní stabilizaci břehu...

23. 4. 2013
ilustrace

Povodí Moravy má konečně zelenou k dokončení protipovodňové...

BRNO – Na květnovém zasedání zastupitelstva obce Troubky byla schválena varianta protipovodňové ochrany obce navržena...

10. 4. 2013
ilustrace

Vodohospodáři odstraňují z Bečvy u Lipníka štěrkové nánosy

Na štěrkových lavicích v řece Bečvě poblíž Lipníka se pohybuje stavební mechanizace. Vodohospodáři zde na dvou lokalitách...

20. 2. 2013
ilustrace

Tlumačov bude mít po letech jednání protipovodňovou ochranu

Téměř čtyřkilometrová ochranná hráz před extrémními povodňovými průtoky vznikne na západním okraji obce Tlumačov. Územní...

18. 1. 2013
ilustrace

Města a obce v Pobečví ochrání před povodněmi soubor reálných...

Komplexní a reálnou ochranu před povodněmi připravuje pro 110.000 obyvatel Pobečví státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci...

25. 7. 2012
ilustrace

15 let od povodní 1997

Červencová povodeň roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo...

4. 7. 2012
ilustrace

Slavkov má vybudovanou kompletní ochranu před vysokými průtoky...

Obyvatele Slavkova u Brna chrání před povodněmi nová kompletní protipovodňová ochrana za téměř 82 milionů korun. Stavba je...

26. 6. 2012
ilustrace

Protipovodňová opatření ochrání Třebíč před stoletou vodou

Město Třebíč získalo od června ochranu až před stoletými povodňovými průtoky v řece Jihlavě. Na téměř kilometrovém úseku...

13. 6. 2012
ilustrace

Protipovodňovou ochranu Litovle stále brzdí sami obyvatelé města

Rozsáhlá protipovodňová opatření za 800 milionu korun už jsou zanesena v územním plánu města Litovle. Zahájení prací ovšem...

8. 6. 2012
ilustrace

Vodohospodáři z jihu Moravy a Dolního Rakouska se shodli...

Opatření, vedoucí mimo jiné ke zlepšení kvality vody ve Vranovské přehradě, už mají konkrétní obrysy. Zástupci...

25. 5. 2012
ilustrace

U slepých ramen Moravy vznikla rozsahem unikátní broukoviště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Kmeny až stoletých lip ze skácených břehových porostů u řeky Moravy poslouží na pěti vybraných lokalitách...

23. 4. 2012
ilustrace

Povodí Moravy pokračuje s likvidací povodňových škod

Na Přerovsku pokračuje na řece Moravě postupná likvidace povodňových škod z roku 2010. Mimo tyto akce stavbaři souběžně těží...

11. 4. 2012
ilustrace

Řeku Desnou zklidní přírodě blízká protipovodňová opatření

Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy, s.p. připravují společně projekt přírodě...

28. 2. 2012
ilustrace

Obce v Pobečví podpořily protipovodňovou koncepci Povodí Moravy

Patnáct měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy může mít vybudovánu komplexní protipovodňovou ochranu. Kolem...

17. 2. 2012
ilustrace

Moravičany nyní chrání hráze před průtokem až stoleté povodně

Povodí Moravy, s.p. převzalo na konci ledna hotovou stavbu protipovodňové ochrany na řece Třebůvce v Moravičanech. Více než...

6. 2. 2012
ilustrace

Ve Velkém Meziříčí bude zahájena stavba protipovodňové ochrany

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Povodí Moravy, s.p. zahájí výstavbu protipovodňové ochrany města Velké Meziříčí. Spočívá mimo jiné...

18. 1. 2012
ilustrace

Stavba protipovodňových opatření ovlivní život Olomoučanů

OLOMOUC – Dvě etapy staveb protipovodňových opatření budou mít Olomoučané za sebou v roce 2013. Dvě největší však budou...

13. 1. 2012
ilustrace

Stavba protipovodňových opatření v Třebíči

Výstavba druhé etapy protipovodňové ochrany města Třebíče obsahuje rekonstrukci nábřežních zdí, opevnění břehů a zvýšení...

4. 1. 2012
stránka: 123