Záplavová území

Pro Povodí Moravy, s.p. pracují také špičkoví odborníci, kteří se specializují na matematické modelování povodňových situací. Vytváří tak výchozí podklady pro návrh a výstavbu protipovodňových opatření, včetně posouzení jejich vlivu na odtokové poměry.

Kromě hydrotechnických výpočtů také zpracovávají mapy záplavových území, včetně aktivních zón a mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika. 

Potřebujete zjistit, zda váš pozemek leží v záplavové oblasti nebo zjistit úroveň hladiny při určité povodni?

Kontaktujte útvar hydroinformatiky: Ing. Iva Jelínková

Využijte služeb útvaru hydroinformatiky

Co nabízíme?

  • Zaměření dna nádrží měřící lodí
  • Hydrotechnické posouzení liniových a pozemních staveb v záplavovém území, včetně geodetického zaměření
  • Posouzení povodňového rizika staveb v záplavovém území
  • Zpracování průběhu zvláštních povodní pod vodními díly
  • Zpracování hydrotechnických a mapových podkladů pro digitální povodňové plány
  • Posouzení staveb protipovodňové ochrany 
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón Oskavy

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

8. 4. 2016
ilustrace

Návrh aktualizace záplavového území a aktivních zón toku Balinka

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

1. 4. 2016
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Křepička

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

3. 3. 2016
ilustrace

Návrh aktualizace záplavového území Moravy a návrh aktivních zón...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

6. 1. 2016
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Únanovka

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

1. 6. 2015
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Rokytka (včetně...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

11. 2. 2015
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Litenčický potok...

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

27. 1. 2015
ilustrace

Návrh aktualizace záplavového území a aktivních zón toku Pstruhovec

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2014 aktualizaci záplavové území...

18. 11. 2014
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Juhyně

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

17. 2. 2014
ilustrace

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Třebůvka

Návrh záplavového území a aktivních zón toku Třebůvka, včetně přítoků Udánecký potok a Kunčinský potok Pro lepší a účelnější...

28. 1. 2014
stránka: 12