Přírodě blízká protipovodňová opatření v Herálci

Povodí Moravy v obci Herálec staví protipovodňová opatření, v rámci kterých dojde k rozvolnění koryta Svratky pod obcí a kompletní rekonstrukci protipovodňových zdí v obci. Přírodě blízké úpravy zajistí kromě zlepšení protipovodňové funkce také zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu řeky Svratky.

Stavba protipovodňových opatření v obci Herálec odstartovala v červenci 2022 a dle smlouvy se zhotovitelem potrvá do konce listopadu 2023.