Vodohospodáři upravili koryta Moravy, Veličky a Litavy

Vodohospodáři ze závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) opravili říční koryta ve své péči na více než šesti kilometrech délky. Práce zahrnovaly mimo jiné sanaci břehových nátrží koryta, zajištění jejich stability, odstranění sedimentů či opevňování lomovým kamenem. Celkové náklady staveb na Moravě, Veličce a Litavě přesáhly 19 milionů korun.