Generální ředitel PM diskutoval s ministrem o výstavbě nových nádrží i protipovodňové ochraně Troubek

V pátek 21. listopadu navštívil státní podnik Povodí Moravy ministr zemědělství Marian Jurečka. Na jednání s generálním ředitelem PM Janem Hodovským a vedením podniku byla ministrovi zemědělství představena aktuální situace v podniku, řešení problematiky veřejných zakázek a projekty připravované k řešení v roce 2015. V dalším průběhu jednání společně probrali požadavky ministerstva zemědělství s důrazem na problematiku sucha a povodní. „Mluvili jsme zejména o povodňovém riziku v námi spravovaném území, o zvýšení protipovodňové ochrany v rámci III. etapy prevence před povodněmi, o zvyšování retenční schopnosti vybraných stávajících vodních děl a budování nových vodních nádrží pro zvládání povodní i dlouhotrvajících období sucha. Obě strany se shodly na potřebě podpořit možnosti závlah zemědělských pozemků a potřebu průběžné komunikace s veřejností. Diskutována byla také problematika Pobečví, konkrétně výstavba suchého poldru Teplice a protipovodňová ochrana Troubek,“ přiblížil generální ředitel PM Jan Hodovský.

publikováno 24. listopadu 2014, 13:07 štítky: ministr zemědělství, protipovodňová ochrana, Troubky, Teplice, Pobečví, nádrže,