Oteplení a déšť zvedly hladiny vodních toků

O uplynulém víkendu se vyskytovaly na Zlínsku srážky s denními úhrny do 25 mm (Ludkovice 24 mm, Luhačovice 22 mm) a na Jesenicku do 15 mm (Červená Voda 15 mm, Hanušovice 10 mm, Dolní Morava 10 mm). V kombinaci s vysokými denními teplotami (6 – 10 °C) i nočními teplotami nad bodem mrazu docházelo k nárůstu hladin vodních toků. Aktuálně je na čtyřech místech v povodí Moravy dosažen první stupeň povodňové aktivity, v Moravičanech na řece Moravě druhý stupeň povodňové aktivity. 

Tok

stanice

Stupeň povodňové aktivity

Tendence hladiny

Hučivá Desná

Kouty nad Desnou

I

pokles

Morava

Raškov

I

pokles

Morava

Moravičany

II

vzestup

Oskava

Uničov

I

pokles

Morava

Olomouc

I

vzestup

V průběhu dnešního dne již neočekáváme výrazné srážkové úhrny. Hladiny toků odvodňující horské oblasti budou pozvolna klesat, k dalším vzestupům hladin bude docházet již pouze vlivem dotoku, zejména na řece Moravě v Moravičanech a Olomouci.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 12. února 2024, 09:26 štítky: vzestup hladin, 1. stupeň povodňové aktivity, Morava,