PM dokončilo těžbu sedimentů z řeky Hloučely

V Mostkovicích byla dokončena těžba sedimentů z řeky Hloučely pod vodním dílem Plumlov. Práce byly rozděleny na dvě etapy.

První etapa byla zahájena na konci srpna srážkou jezu Mostkovice. Po odvodnění nadjezí, důkladném slovení ryb a provedení transferů zvláště chráněných živočichů byly odtěženy sedimenty ze vzdutí jezu a z vývaru vodního díla Plumlov. Sedimenty odvezli zaměstnanci PM na nedalekou mezideponii. Práce trvaly dva týdny, po kterých byla zároveň ukončena srážka na jezu.

Kvůli deštivému počasí a zvýšeným průtokům byla druhá etapa zahájena až ve druhé polovině září. Sedimenty byly těženy od jezu Mostkovice po konec intravilánu obce. Před samotnou těžbou byly z dané lokality vysbíráni raci a přeneseni do bezpečné lokality níže po toku. Díky výborné spolupráci s biologickým dozorem a obcí byly všechny práce v korytě dokončeny v požadovaném termínu do začátku října. Celkově bylo odtěženo přibližně 1 000 m³ sedimentu, který byl využitý k úpravě břehů v nedostupných lokalitách.

Fotografie pro média:

PM dokončilo těžbu sedimentů z řeky Hloučely

stáhnout originál (JPG, 3 MB)
stáhnout popis (TXT)

PM dokončilo těžbu sedimentů z řeky Hloučely

stáhnout originál (JPG, 3 MB)
stáhnout popis (TXT)

PM dokončilo těžbu sedimentů z řeky Hloučely

stáhnout originál (JPG, 3 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 3. října 2014, 08:09aktualizováno 3. října 2014, 14:40 štítky: Hloučela, Plumlov, těžba sedimentů,