Povodí Moravy podepsalo memorandum o spolupráci s Celostátní asociací Romů ČR

Státní podnik Povodí Moravy podepsal memorandum o spolupráci s Celostátní asociací Romů ČR o.s. s cílem podporovat zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce. Je to další opatření státního podniku Povodí Moravy v oblasti sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. V souladu s právními předpisy budou u prací s veřejnou prospěšností preferovány ti dodavatelé, kteří zaměstnávají právě osoby se ztíženým přístupem na trh práce. „Celostátní asociace Romů České republiky je nevládní organizace, která dlouhodobě působí mimo jiné v oblasti zlepšování přístupu Romů na trh práce. Deklaruje nám spolupráci s veřejnými zadavateli tak, aby zajistila podmínky pro široké uplatnění sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a snižování kriminality. Podobnou spolupráci navazujeme i s městem Přerov,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský.

Povodí Moravy zohledňuje principy sociálně odpovědného zadávání nejen v oblasti veřejně prospěšných pracích, ale i v oblasti realizace stavebních investic či projektové přípravě. Zde podporuje především praxi studentů vysokých škol v odpovídajících oborech. Zakázky nabízené v rámci spolupráce s Celostátní asociací Romů ČR o.s. jsou práce malého rozsahu spojené s údržbou těžko přístupných malých vodních toků, kácení břehových porostů a likvidaci invazních druhů rostlin. 

publikováno 14. července 2015, 10:10 štítky: spolupráce, memorandum, veřejné zakázky,