Povodí Moravy poskytne těžkou techniku na odstraňování škod po živelné pohromě

Od včerejší 18. hodiny postupovalo pres naše území od jihu severovýchodním směrem bouřkové pásmo spojené lokálně s intenzivními přívalovými dešti, silnými nárazy větru a kroupami. Pracovnici Povodí Moravy jsou v terénu a zjišťují situaci v zasažených územích, možné škody způsobené zvýšenými průtoky a popadanými stromy a jsou připraveni poskytnout pomoc složkám IZS. 

Živelná pohroma nejvíce zasáhla dolní povodí Kyjovky. Povodí Moravy je připraveno na odstraňování následků živelné pohromy. Už v průběhu noci zahájil státní podnik monitoring škod na vodních tocích z důvodu zajištění jejich průtočnosti a odstraňování popadaných stromů. Je připravena těžká technika k zásahům v postižených oblastech. 

Pracovníci podniku jsou připraveni spolupracovat s postiženými obcemi a jednotkami IZS. Těžká technika se bude podílet na odstraňování škod. Pracovníci Povodí Moravy mapují škody na vodních tocích a vodohospodářských objektech, jsou připraveni poskytovat pomoc i v postižených obcích a spolupracovat při odstraňování následků s pomocí jeřábů, kráčejících bagrů a traktorů.  

Na některých zasažených tocích byly krátkodobě dosaženy stupně povodňové aktivity (SPA). I. SPA byly krátkodobě dosažené např. na Litavě v Brankovicích a Malé Hané v Rychtářově. Aktuálně je dosažený I. SPA pouze na vodním toku Haná, avšak jedná se o řízenou manipulaci z vodního díla Opatovice, a na Rokytné v profilu Příšťpo.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. června 2021, 09:13aktualizováno 25. června 2021, 09:19 štítky: povodně, povodňové škody, přírodní katastrofa,