Povodí Moravy zabezpečí hráz proti průsakům

Povodí Moravy, s.p. zahájilo v listopadu práce na levém břehu Odlehčovacího ramene řeky Dyje. V úseku od jezu Poštorná až po odbočení ramene z hlavního toku vodohospodáři zabezpečují hráz proti průsakům a proti činnosti bobra. Zaměstnanci PM v těchto dnech odstraňují na svých pozemcích porosty mezi hrází a lesem. Během listopadu také zahájí ražení štětových stěn v ose hráze. Tyto práce potrvají do dubna příštího roku. Poté vodohospodáři vybudují přitěžovací přísyp s odvodňovacím příkopem. Celá stavba v hodnotě 38,5 milionu korun bude hotová v srpnu 2015. Z důvodu bezpečnosti, prosíme občany, aby od listopadu 2014 až do srpna 2015 nevstupovali do prostoru staveniště. Průjezd přes most do „Kančí obory“ bude omezen pouze minimálně.

publikováno 11. listopadu 2014, 08:50 štítky: Morava, hráz, průsaky, rameno Dyje,