Ředitelem závodu Horní Morava byl jmenován Zdeněk Děrda

Do funkce ředitele závodu Horní Morava jmenoval generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák od 1. listopadu Zdeňka Děrdu. Ve funkci vystřídal Davida Fínu, který byl dočasně pověřený vedením závodu. „Dosavadní profesní zkušenosti, znalost problematiky vodního hospodářství i vzdělání v oblasti vodních staveb tvoří skvělé předpoklady pro zvládnutí náročné funkce ředitele jednoho z našich závodů. Novému řediteli přeji hodně úspěchů, radost z práce a celému týmu závodu Horní Morava, aby pokračoval v úspěšné práci a týmové spolupráci,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Ing. Zdeněk Děrda vystudoval na střední stavební škole obor vodohospodářské stavby, na vysoké škole VŠB-TU Ostrava pak absolvoval obor Úpravnictví a technologie vody. Odborné a organizační zkušenosti získal v oblasti stavebnictví u Vojenských staveb v Přerově a Prefě Grygov. Ve společnosti Eurovia CS, a. s. připravoval stavby v oblasti dopravního a vodohospodářského stavitelství.

Vedení Povodí Moravy, s. p. klade důraz na otevřené a transparentní obsazování manažerských pozic státního podniku. Nabídku pozice ředitele závodu Horní Morava v prvním kole výběrového řízení zveřejnilo Povodí Moravy 24. ledna 2018. Zájem o pozici projevilo celkem 19 uchazečů, ze kterých prvním kolem výběrového řízení prošlo šest osob. Ty také obdržely pozvání před výběrovou komisi na pracovní pohovor, který proběhl v individuálních termínech v druhé polovině února 2018. Z tohoto druhého kola vzešli do kola třetího, které se konalo 27. února 2018, uchazeči dva. Ze třetího kola nevzešel vhodný uchazeč, se kterým by byl uzavřen pracovní poměr. 

Následně bylo 9. března 2018 vyhlášeno nové výběrové řízení. Zájem o pozici projevilo celkem 12 uchazečů, ze kterých prvním kolem výběrového řízení prošlo pět osob. Ty také obdržely pozvání před výběrovou komisi na pracovní pohovor, který proběhl 6. dubna 2018. Z tohoto druhého kola vzešli do kola třetího, které se konalo 17. dubna 2018, uchazeči dva. Vítězem třetího kola se na základě rozhodnutí hodnotící komise stal Zdeněk Děrda.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 2. listopadu 2018, 13:48 štítky: ředitel závodu, ředitel závodu Horní Morava,