Bečva,Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – 1L/08 – nábřežní betonová zídka

Název stavby

Bečva,Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – 1L/08 – nábřežní betonová zídka

Stručný popis

Ochrana zástavby železonetonovou zídkou plnící rovněž funkci zábradlí. Odstraněno stávající trubkové zábradlí a stávající betonové zhlaví. Zbudována nová římsa a nová železobetonová zídka v kombinaci s mobilním hrazením – z důvodu zachování vyhlídek a přístupového schodiště. Zbudován drén na vzdušné straně zídky a šachta pro možnost čerpání prosáklé vody. Součástí opatření je čerpadlo na předpokládanou průsakovou vodu.

Předpokládaná doba výstavby

březen2016 až březen 2017

Náklady stavby

6,4 mil. Kč bez DPH

Zdroj financování

Dotační program PPO III.

Místo stavby

Přerov

publikováno 19. září 2016, 12:57